Jak postupuje RK Dvořák

Místní šetření

Před zařazením nemovitosti do nabídky je nutné, aby daný objekt osobně navštívil zástupce naší realitní kanceláře. Na místě jsme schopni určit cenový interval, ve kterém je reálné předmětnou nemovitost prodat či pronajmout. Pokud dáte na naše doporučení, lze předpokládat úspěšnou realizaci.

 

Zajištění podkladů 

Základem kvalitního zpracování Vaší zakázky je zajištění veškeré potřebné dokumentace. Zejména se jedná o podklady osvědčující právní vztah klienta k nemovitosti, na jehož základě může daný objekt prodávat, případně pronajímat. Zajištění výpisu z listu vlastnictví, snímku katastrální mapy a dalších nezbytných informací nutných k úspěšnému zprostředkování prodeje je samozřejmou součástí zpracování nabídky.

 

Smlouva o zprostředkování 

Naše realitní kancelář uzavírá zásadně smlouvy o výhradním zprostředkování prodeje nebo pronájmu Vašich nemovitostí.  Smlouvy o výhradním zprostředkování uzavíráme na dobu určitou v rozmezí 2 – 6 měsíců.  V případě, že platnost smlouvy vyprší a nedojde k úspěšnému převodu nemovitosti, neúčtujeme náklady spojené s nabídkou Vašich nemovitostí.

 

Nabídka Vaší nemovitosti na trhu 

Na základě osobní prohlídky Vaší nemovitosti, zpracování podkladů a uzavření smlouvy o výhradním zprostředkování zahájíme nabídku Vaší nemovitosti na realitním trhu, a to prostřednictvím:

Zajištění převodu 

Zajistíme vypracování veškerých potřebných právních dokumentů souvisejících s převodem vlastnictví Vámi nabízených nemovitostí ( smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva, návrh na vklad do KN). Samozřejmostí je vypracování daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti a zajištění vypracování znaleckého posudku potřebného k tomuto daňovému přiznání.

 

Zajištění přepisu energií

Pomůžeme při přepisu jednotlivých energií (plyn, el. energie, voda).

 

Webdesign: Reklamní agentura YASHICA, provoz na CMS: Správce Webu